Leoš Přikryl

leos.prikryl@commity.cz

@leos_prikryl

jOOQ

 • Java knihovna pro práci s databázemi
 • dobrý kompromis mezi ORM a JDBC
 • výhody proti ORM
  • méně magie, jednodušší na naučení a pochopení
  • nesnaží se skrýt SQL, máme k dispozici jeho plnou sílu
  • vhodné i pro existující databáze
 • výhody proti JDBC
  • lepší syntaxe - DSL pro SQL
  • typová bezpečnost
  • nezávislost na typu databáze

Database first přístup

 • Zdrojem pravdy je databáze, kód se generuje z ní
 • Databáze se mění méně často než kód
 • Vývojáři musejí přemýšlet nad strukturou dat v databázi
 • Vede to k efektivnějšímu využívání databáze

Code generator

 • Vygeneruje Java/Kotlin kód s popisem databáze
  • tabulky, sloupce, klíče, funkce...
  • Entity, POJO, DAO

Ukázka

SQL
SELECT last_name, first_name
FROM "user"
WHERE role = 'admin'
ORDER BY last_name, first_name
jOOQ
dsl.select(USER.LAST_NAME, USER.FIRST_NAME)
  .from(USER)
  .where(USER.ROLE.eq("admin"))
  .orderBy(USER.LAST_NAME, USER.FIRST_NAME)

Typová bezpečnost

Použití špatného datového typu pro sloupec ROLE

dsl.select(USER.LAST_NAME, USER.FIRST_NAME)
  .from(USER)
  .where(USER.ROLE.eq(1))

Po přejmenování LAST_NAME na SURNAME a přegenerování kódu

dsl.select(USER.LAST_NAME, USER.FIRST_NAME)
  .from(USER)
  .where(USER.ROLE.eq("admin"))

Použití bez generátoru

 • jOOQ lze používat i bez generátoru, ale nedoporučuji to
 • Hodí se to v případě, že strukturu databáze neznáte v době kompilace
dsl.select(USER.LAST_NAME, USER.FIRST_NAME)
  .from(USER)
  .where(USER.ROLE.eq("admin"))
  .orderBy(USER.LAST_NAME, USER.FIRST_NAME)
dsl.select(field("last_name"), field("first_name"))
  .from(table("user"))
  .where(field("role").eq("admin"))
  .orderBy(field("last_name"), field("first_name"))

Složitější dotaz

SELECT author.first_name, author.last_name, count(*)
FROM author
  JOIN book ON book.author_id = author.id
  JOIN language ON book.language_id = language.id
WHERE language.code = 'CZ'
  AND book.published_in > DATE '2020-01-01'
GROUP BY author.first_name, author.last_name
HAVING COUNT(*) > 5
ORDER BY author.last_name ASC NULLS FIRST
LIMIT 5
OFFSET 10
ctx.select(AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME, count())
  .from(AUTHOR)
    .join(BOOK).onKey()
    .join(LANGUAGE).onKey()
  .where(LANGUAGE.CODE.eq("CZ")
    .and(BOOK.PUBLISHED_IN.gt(LocalDate.of(2020, 1, 1))))
  .groupBy(AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME)
  .having(count().gt(5))
  .orderBy(AUTHOR.LAST_NAME.asc().nullsFirst())
  .limit(5)
  .offset(10)

Mapování na POJO

data class Book(
  val id: Int,
  val title: String?
)
ctx.select(BOOK.ID, BOOK.TITLE)
  .from(BOOK)
  .fetchInto(Book::class.java)

Zapisování do databáze

 • Pomocí SQL
  ctx.insertInto(AUTHOR, AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME)
    .values("Jack", "London")
    .execute();
 • Active Record pattern
  val author = ctx.newRecord(AUTHOR).apply {
    firstName = "Jack"
    lastName = "London"
  }
  author.store()
 • DAO + POJOs
  val author = Author().apply {
    firstName = "Jack"
    lastName = "London"
  }
  authorDao.insert(author)

Pokročilejší funkcionality

 • Emulace neexistujících databázových funkcí
 • Podpora enumerací, polí a JSON sloupců

Zanořené datové struktury

{
  "id": 1,
  "name": {
    "first": "George",
    "last": "Orwell"
  },
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "title": "1984"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "Animal Farm"
    }
  ]
}
data class Author(
  val id: Int,
  val name: Name,
  val books: Array<Book>
)

data class Name(
  val first: String,
  val last: String
)

data class Book(
  val id: Int,
  val title: String
)

Zanořené datové struktury

ctx.select(
  AUTHOR.ID,
  row(AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME).`as`("name"),
  multiset(
    select(row(BOOK.ID, BOOK.TITLE))
      .from(BOOK)
      .where(BOOK.AUTHOR_ID.eq(AUTHOR.ID))
  ).`as`("books")
)
  .from(AUTHOR)
  .fetchInto(Author::class.java)

Nevýhody

 • Není vhodné pro ukládání složitých objektových grafů
 • Je zdarma pouze pro poslední verze open source DB
 • Trochu one man show Lukase Edera (@lukaseder)

Děkuji za pozornost